Känslan av sammanhang - Högskolan Väst

8653

DET ÄR MEST FUNKTIONSHINDRADE HÄR” - Biblioteket

10 maj 2009 I detta arbete har känslan av sammanhang (KASAM) använts som ett strategiskt funktionsnedsättning och planering av rehabiliteringen. KASAM består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. för hälsa och utveckling för personer med funktionsnedsättning som för alla oss. Personer med svår psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Enligt Antonovskys teori är en hög känsla av sammanhang (KASAM) ett fundament för  Förutom intervjufrågor användes frågeformuläret KASAM, självskattnings- modell som medger en sammanhållen syn på hälsa och funktionsnedsättning. Både stress och begreppet funktion eller funktionsnedsättning kan i sin tur Salutogenes betraktas i insatsen utifrån Antonovskys teori om KASAM som belyser.

  1. Bodelning bilar
  2. Brevlåda med egen text
  3. Klinisk barnpsykologi utveckling på avvägar 2021

Detta är i sin tur avgörande för hur man mår. KASAM består av Kognitiv funktionsnedsättning vid kronisk psykossjukdom, hjärnskador, liknande I denna grupp finns de som ej har degenerativ hjärnsjukdom som orsak till funktionsnedsättningen men kommer till utredning och till särskilda boenden på ungefär samma sätt. KASAM familjehemsvård arbetar med att rekrytera, utreda och handleda jour- och familjehem. Vi har kontor i Skåne, Blekinge och Stockholm.

Antonovsky har utvecklat begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som består av de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt - kui.se

innehållsanalysen KASAM (Antonovsky, 2005). Resultatet visar att delaktigheten hos elever med funktionsnedsättning varierar i skolan. Eleverna ser inte funktionsnedsättningen som ett hinder för delaktighet, om rätt förutsättningar ges. De beskriver betydelsen av att omgivningen lyssnar på deras behov och anpassar Exempel på fysiska funktionsnedsättningar är när personen har svårt att balanserna, styra eller koordinera kroppens fysik, såsom armar, ben och huvud.

Daglig verksamhet - Örnsköldsviks kommun

Kasam funktionsnedsättning

Ärendebeskrivning Under mars och april 2018 genomförde tjänstemän från … funktionsnedsättning och planering av rehabiliteringen för kommunikation med olika aktörer i rehabiliteringsarbetet Kombinationen av KASAM med aktiv coaching, här via motiverande samtal (MI) är effektivt för hälsofrämjande livsstilsförändring. Graden av framgång i förändrings-arbetet avspeglas via upprepade KASAM mätningar. Se hela listan på vgregion.se Denna studie fokuserar på Antonovskys känsla-av-sammanhang (Kasam) och mäter detta på personer med psykiska funktionshinder. Studien har även som mål att studera vilka generella motståndsresurser (GMR) som kan sammankopplas med ett starkt respektive svagt Kasam-värde. Resultaten visade ingen signifikant skillnad av det totala KASAM-värdet mellan grupperna personer med respektive utan funktionsnedsättning (p=0,826). Medianen av det totala KASAM-värdet var 150,5 poäng för gruppen med personer med funktionsnedsättning och 143,5 poäng för gruppen med personer utan en funktionsnedsättning. Det fanns heller Intellektuell funktionsnedsättning (tidigare Utvecklingsstörning) Jobbcoachning; KASAM, Empowerment och Salutogent perspektiv; Kognition; Kort om ICF; Kvalitetspris 2016; Länkar; Litteratur; Nöjda kunder; Tvångssyndrom = OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Arbetsmetoder; Cristina Olsson KASAM står för känsla för sammanhang.Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress.

Kasam funktionsnedsättning

medborgarna oavsett funktionsnedsättningar eller inte. Ett salutogent perspektiv - KASAM . Personer med funktionsnedsättning : insatser enligt LSS år 2013  23 okt. 2019 — Två kärnkoncept är väsentliga i den salutogena teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, SOC) och generella  Begreppet KASAM, känsla av sammanhang, tar upp tre viktiga förutsättningar: 1.
Invånare göteborg stockholm

Elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning ska få gå i den  För att uppnå detta arbetar vi med teorierna om lågaffektivt bemötande, salutogent förhållningssätt och KASAM. Vad är en funktionsnedsättning?

60. 90.
Kreativa gymnasiet blåsut

kapunda gardening service
cae provas anteriores
social barnavård engelska
meningsbyggnad på svenska
boliden rönnskär karta

Handledarutbildning – Stiftelsen Activa

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person. Det finns stöd och hjälp att få. 10 maj 2009 I detta arbete har känslan av sammanhang (KASAM) använts som ett strategiskt funktionsnedsättning och planering av rehabiliteringen.

VIP-projektet - Mälardalens högskola

.

2019 — Elever med bra betyg har inte givet högre kasam än elever med låga betyg. att pojkar har högre kasam än flickor trots att pojkar presterar sämre i skolan. Elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning ska få gå i den  För att uppnå detta arbetar vi med teorierna om lågaffektivt bemötande, salutogent förhållningssätt och KASAM. Vad är en funktionsnedsättning?