Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare - Migrationsverket

7940

Uppehållsrätt och frontlinjebyråkrater - CORE

Hej, Stort tack för att du vänder dig till oss på Juridik Till Alla med din fråga!. Om jag har förstått din fråga rätt, att din fråga gäller din makes möjligheter att flytta och bosätta sig i Sverige, redogör jag för reglerna kring uppehållstillstånd och uppehållsrätt. Är man inte ekonomiskt aktiv har man inte automatisk uppehållsrätt i Sverige. Utan uppehållsrätt har man inte heller rätt till försörjningsstöd och föräldrapenning, barnbidrag.

  1. Mats jonsson falun
  2. E powerpoint
  3. Humanistisk psykologiske teorier
  4. Pr och marknadsforing
  5. Satanism utbredning
  6. Cambridge c1 online test
  7. Pete doherty kate moss

Jag kom till Sverige för nästan 5 år och fick då arbetstillstånd som är giltigt t.o.m. 2021 eftersom jag hade ett pass som kommer från tredje land. Nu har jag blivit EU-medborgare, men inte svensk medborgare, och min fråga är ska jag ansöka om uppehållsrätt eller räcker det att jag bor i Sverige i 5 år? Planerar du att vistas i Sverige längre än ett år ska du folkbokföra dig här. Det är då viktigt att veta att det endast är möjligt att vara folkbokförd i ett land åt gången.

Distansförsäljning till Sverige Den som för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning Övriga skattskyldiga Om du har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd både för studier i Sverige och för studier utomlands. Det bedömer vi när du ansöker om studiestöd.

SOU 2007:034 Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas

Det har du om din anhörige har haft uppehållsrätt under minst fem år, och ni har bott tillsammans i Sverige under den tiden. Om du inte kan ansöka på webben Det kostar ingenting att ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

2163-2010.pdf 176kb - BESLUT

Uppehallsratt i sverige

Att arbeta  MIG 2011:30: Ett beslut att inte avbryta verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslut om utvisning mot en person som åberopar uppehållsrätt i Sverige,  EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige – lägesbild 2018 Lägesbilden stärker att utsatta EU/EES-medborgare befinner sig i Sverige i  har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier; är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent  av J Bartunek · 2015 — Vanligtvis efter 5 års vistelse i.

Uppehallsratt i sverige

Regeringen arbetar på flera områden för att förbättra villkoren så att dessa utsatta människor kan ges förutsättningar att stanna i hemländerna Länsstyrelsen har idag ett samordningsansvar för samhällsviktiga frågor. Samordning är av stor betydelse framförallt för att kunna vägleda inom områden som hanteras av flera aktörer och inte minst för att säkerställa rättigheter och skyldigheter som EU-medborgare har i Sverige. Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige Diarienummer: S2016/00724/FST Publicerad 20 april 2016 Regeringen ger länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att under åren 2016–2017 utveckla samverkan och samordna det arbete som bedrivs avseende medborgare inom EU/EES-området som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. EU/EES-medborgare som vistas i Sverige omfattas av kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap.
Litterära epoker årtal

EU-migranter i utsatthet i Sverige är en mycket heterogen grupp. En person med uppehållsrätt har rätt till samma behandling som landets medborgare i varje  Registreringen har en begränsad praktisk betydelse eftersom den inte är avgörande för rätten att vistas i Sverige och inte heller påverkar rätten  EU-medborgare eller barn till EU-medborgare som vistas i Sverige för att om Uppehållsrätt; I din ansökan till Språkintroduktionsprogrammet ska du visa:. En EES-medborgare har uppehållsrätt bl.a. om han eller hon är arbetstagare i Sverige (s.k. primär uppehållsrätt).

är medlem i en familj som redan är bildad i Sverige av en person som uppfyller villkoren i 1 eller 2.
Kommunikation autism

aktier vestas
bopriser booli
lundstroms fastigheter i boden
världens mest framgångsrika entreprenörer
elbil mercedes børn
humlemott bo
ekhagens gasthem

Britter riskerar att bli "illegala" TTELA

Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda.

Corona – så påverkas resandet till Sverige Polismyndigheten

Tillfälliga vistelser utanför Sverige får inte överstiga 6 månader per år. Vistelser utanför Sverige som grundar sig på viktiga skäl såsom graviditet, förlossning, allvarlig sjukdom, studier, yrkesutbildning eller utstationering på grund av arbete i en annan medlemsstat eller tredje land får inte överstiga 12 månader. När ni bott i Sverige i fem år och du som tredjelandsmedborgaren haft uppehållsrätt under hela perioden, kan du efter detta ansöka om permanent uppehållsrätt. Som tidigare nämnt är tredjelandsmedborgarens rätt att få vara i Sverige grundat på att EU-medborgaren har fortsatt uppehållsrätt genom att fortsätta arbeta, bedriva studier etcetera. Uppehållsrätt för EU-medborgare och deras familjemedlemmar.

Du som är medborgare i EU/EES (inte Schweiz) har vanligtvis PUR om du har vistats lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Ett intyg som styrker att personen redan före flytten till Sverige var beroende av dig för sin försörjning. Ett intyg från en behörig myndighet som styrker att ni har bott i samma hushåll innan du flyttade till Sverige. Ett intyg som styrker att personen har en allvarlig sjukdom som kräver att du personligen tar hand om din familjemedlem.