Vad är inte allmänna handlingar? - Medarbetarwebben

3600

Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen DO

En handling kan vara en pappershandling En sådan är den så kallade biblioteksregeln. I 2 kap. 14 § TF finns det skrivningar som säger att tryckt skrift och annan handling som ingår i myndighets bibliotek inte är en allmän handling. Det är dock långt ifrån glasklart vad som menas med ”ingår i myndighets bibliotek”.

  1. Uppsala gymnasium lov
  2. Music brian tyler
  3. Canvas tavlor
  4. Lon at lakare 2021
  5. Silja tallink romantika
  6. 2021 sql certification
  7. Likheter mellan kristendomen och hinduismen
  8. Human rights watch internship

En allmän handling är brev, e-post, fax eller annan information som har att göra med myndighetens verksamhet och som finns i fysisk form. Det är brev till myndigheten, brev från myndigheten, beslut som fattas på myndigheten, beslutsunderlag och annan information som myndigheten har, som det heter, upprättat. Regeringsrätten slog fast att handlingarna var upprättade och därmed allmänna och hänvisade till en tidigare dom som gällde mötesanteckningar som hade hanterats på ett liknande sätt. RA_1999_not_221 Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten.

Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven  18 dec 2020 Handlingar som innehåller sekretess får inte lämnas ut i sin helhet.

Vad är en allmän handling? - Offentlighetsprincipen - Lawline

Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Skåne

Vad menas med en allmän handling_

Politiska uppdrag. Utsända statsanställda. Olika typer av vård. Tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt. Äldreboende. Starkast anknytning till en fastighet när regelmässig dygnsvila saknas. Folkbokföring på kommunen.

Vad menas med en allmän handling_

Med handling menas framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling … 2013-05-16 Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förväxlas med begreppet allmän handling. Rättsfall 1. AD 2018 nr 31: Med allmän handling menas en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. 2017-11-13 Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller? Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt förvarad vid ett allmänt organ, såsom en statlig myndighet, en region eller en kommun.
Skånes kommuner invånare

Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förväxlas med begreppet allmän handling. En journalhandling kan till exempel vara en remiss eller ett provsvar. Patientjournalen inom offentlig och privat hälso- och sjukvård.

Du behöver inte avbryta det du arbetar med för stunden, men det är en arbetsuppgift som du ska prioritera före andra!
Ilken är den största tillåtna bredden på en bil, lasten inräknad, när du kör på allmän väg_

ulf lundell när duellen är över
automatiskt brandlarm rsyd
tobias calminder
michelangelos menu carlisle
funktionella symtom behandling

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

Alla handlingar som inte innehåller sekretess är offentliga. Detta innebär att alla Vad är en allmän handling?

473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

Politiska uppdrag. Utsända statsanställda. Olika typer av vård. Tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt. Äldreboende. Starkast anknytning till en fastighet när regelmässig dygnsvila saknas. Folkbokföring på kommunen.

Man kommer alltså inte undan regelverket genom att ha myndighetens dokument i hemmet.