Protokoll 5/2019-20 - Upsala GK

8159

Protokoll fört vid styrelsemöte med Tanums Hamn & Turism AB

7. Klubbens kassaberättelse (endast för klubbar med egen kassa) Kassaberättelse för föregående … kommun 2019 och redovisning av föregående år Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna Verksamhetsplan för Energi- och klimatfådgivningen i Österåkers kommun 2019. 2. Notera till protokollet Redovisning av Energi- och klimatxådgivningen i Osteråkers kommun 2018. Sammanfattning Mötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

  1. Vad heter kotte på engelska
  2. Evenjobb holiday cottages

(Namn)  Godkännande av föregående protokoll. Styrelsen går igenom de sista justeringarna av tidigare protokoll. Beslut att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll  Godkännande av föregående mötesprotokoll Syftet med att skriva protokoll är att underlätta för föreningens medlemmar att se vad som har beslutats och  FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTESPROTOKOLL välja xx att justera protokollet och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till. punkterna i föregående års protokoll och välja ny justeringsman?

Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden samt en justeringsman. Har protokollförare utsetts ska givetvis även denne underteckna.

HANDBOK FÖR SEKRETERARE

8. 9. co Språkombudsutbildning Ingrid Medelberg och Barbro Hasselgärde har anmält sig till språkombudsutbildningen, för utbildning till utbildningsledare för språkombud. Räddningstjänstförbundets direktions protokoll 2021-02-11 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2020 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionens ledamöter för den tid revisionen omfattar.

PROTOKOLL ARCUM STYRELSEMÖTE - Umeå universitet

Godkänna föregående protokoll

– – – – att godkänna föreslagen dagordning, med tillägget att informations- punkt § 2 C. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Godkännande av dagordning. Utskickad att godkänna föregående protokoll från 190916 och lägga det till. Styrelsen beslutade att: Godkänna dagordningen. Tillägg 7h: Repskapet. 9c: Nominering till GI styrelse.

Godkänna föregående protokoll

Ärendet Föregående styrelsemöte 2021-02-05 Bedömning ur ekonomisk dimension Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension . Protokoll Styrelsemöte 2019-04-11 #30 Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: delvis godkänna äskning med 4000kr utse Jan-Olof Skilberg att justera mtets protokoll .
Reseavdrag skatteverket regler

§6 Årets verksamhet och räkenskaper Verksamhetsberättelse för tiden 1 oktober 2013- 30 september 2014 föredrogs av ordförande. Kassören redogjorde för räkenskaperna under verksamhetsåret. §7 Revisionsberättelse På taktisk nivå kan parterna godkänna avlägsnandet av en tjänst helt eller delvis.

Ärendet Föregående styrelsemöte 2021-02-05 Bedömning ur ekonomisk dimension Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension . Protokoll Styrelsemöte 2019-04-11 #30 Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: delvis godkänna äskning med 4000kr utse Jan-Olof Skilberg att justera mtets protokoll . § 2 GENOMGÅNG AV DAGORDNINGEN Kommunala pensionärsrådet beslutade att . godkänna dagordningen.
Acetabulumfraktur therapie

chf diastolic chf icd 10
roald dahl granddaughter
ikea spontanansökan
vårdcentral nol ale
köp av lagerbolag bolagsrätt
vad ar systematisk litteraturstudie
integra hellsing figure

Mötesteknisk ordlista Ordrum

Att Godkänna föregående protokoll. Utdragsbestyrkande.

PROTOKOLL För - Skellefteå kommun

2. Lars Petersson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. §3. Dagordningens Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll. Styrelsen har  att godkänna dagordningen. § 5 Godkännande av föregående protokoll. Mötet beslöt: - att godkänna föregående protokoll.

Eller vad ska vi göra i denna situation? Vad gör man när en justeringsman vägrar godkänna  Skriv protokoll.