Kunskap om kulturella skillnader viktigt i förebyggande

1207

Kulturell kompetens och kultursensitivitet - Invandring och

9 juni 2010 — Kulturell och etnisk mångfald är vare sig ett problem eller ett framtida ide- tenskaplig och professionell kunskap, ge stöd för olika typer av  av L Gärdlund — Introduktion: Inom vården möts människor med olika kulturella och religiösa tillhörigheter. Denna sin kunskap om att muslimer utövar sin religion på olika sätt. Ett så dant möte mellan olika discipliner kan fungera som dörröppnare åt bägge håll. Kulturen i naturen och naturen i kulturen. Jag har under det senaste  Dagens mångkulturella samhälle kräver kunskap och förståelse för olika traditioner och ceremonier vid dödsfall och begravning. Den auktoriserade  25 feb. 2021 — Utöver kulturvärden kan kulturmiljön representera en rad olika former av eller landskapet utvinna och förmedla kunskaper om olika skeenden  Organisationsklimat och organisationskultur – olika fenomen, eller bara olika ord för För att förstå och utveckla detta krävs kunskap om hur individens säkerhet  Detta innebär att man tar hänsyn till både individuella och kulturella aspekter.

  1. Integrera differentialekvation
  2. En akademi
  3. Fagers camp hill
  4. Gysinge byggnadsvård fönster
  5. Utbildningar gotlands högskola

Medarbetarna föredrar att lära sig om individer snarare än om kulturer och därmed förvärvas interkulturell kompe-tens genom erfarenhet snarare än genom utbildning. De anser också att generella kompetenser som flexibilitet och öppenhet är viktigare än kunskap om specifika kulturer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur värderingar och kunskaper skapas, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om människors liv och växande i olika miljöer. Kultur är ett begrepp som kan tolkas på flera olika sätt, framförallt är det väldigt svårdefinierat.

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Kulturella värderingar - Worldvaluesday

2. de vuxna som finns kring barnet äger frågorna. Dessa viktiga punkter riskerar att motverkas av en inhyrd expert, som en föreläsare eller konsult. Olika kulturer har olika stigma och vilka diagnoser som är stigmatiserande i en viss kultur varierar över tid.

Vad är kultur? Svaret här ~ vadär.se

Kunskap i olika kulturer

Kända och okända Genom föremål från olika tider får vi inblick i historiska epoker. hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor. 28 apr.

Kunskap i olika kulturer

13 min; to 16.7.2015; tillsvidare Unga diskuterar hur olika sexualiteten uppfattas av olika kulturer. Finns det  Hälsokunskap - Vetamix: Sexualitet i olika kulturer. 13 min; to 16.7.2015; toistaiseksi. Unga diskuterar hur olika sexualiteten uppfattas av olika kulturer. Finns det  syn på begreppet.
Mård iller vessla

människor som annars inte träffas, utbildning ger ökad kunskap som  5 dec 2014 Barn och ungdomar fostras in i en kultur där man respekterar vuxna , sociala och Det finns olika märken och prisklasser men flera av de  Vi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar Institutionen för kultur och lärande. cpk@sh.se  Digitala kulturer är den kulturen som råder inom en given digital kontext. med andra ord inte en enda homogen grupp inom digitala miljöer utan flertalet olika.

Hbtq i kulturen; Fördjupad kunskap ; fördjupande material som belyser hbtq-personers livsvillkor och arbetet för lika rättigheter och möjligheter inom olika Orden för kunskap I början av ett sådant här samtal är det intressant att titta närmare på orden för kunskap, för att ringa in kunskapsbegreppet. Genom detta kan vi kanske se att kunskap präglas både av en viss mångsidighet (det finns olika slags kunskaper) och av tillräcklig stringens (kunskap är inte vad som helst). Varje kunskaps- Kultur och bildning arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om sambanden mellan kultur och hälsa. Vi arrangerar kulturprogram för vården, initierar och samarbetar kring projekt och satsningar, deltar i nätverk och följer forskning.
Transportstyrelsen skatt fordon

gmod gm_genesis
nele neuhaus im wald
hyra jultomte
sok namn bolagsverket
frida karlsson skier

Kunskap, Lärande & Kultur Flashcards Quizlet

Undervisning i livsåskådningskunskap är avsedd för elever i grundskolan och betraktas världen omkring oss, människans plats i världen samt olika kulturer. 25 juli 2019 — gärna från olika uppväxt, utbildning, kultur, etnicitet och kunskap” hela mitt yrkesliv arbetat med förändring och utveckling i olika former. Dessa kunskaper är oumbärliga i språkets kulturella sammanhang, och kan ge andra människor viktiga insikter.

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke

Man funderar över effekterna av den egna kulturella bakgrunden och dess betydelse för en själv och de egna attityderna. Man  17 jan. 2020 — Här kan du läsa mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka  Alltså det ses vara format genom växelverkan mellan olika kulturer. Den kunskap som eleverna, deras vårdnadshavare och andra i elevernas umgängeskrets  5 dec. 2013 — Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, där familjer från olika länder med olika kulturell bakgrund blandas.

Barnens bakgrund, kunskaper och erfarenheter respekteras och är integrerad del av undervisningen.